Wat kunnen we leren van complexiteit(stheorie)?

Op Zaterdag 25 mei 2019
Plaats: Talander, De Lusthoven 88, 2370 Arendonk, België

In samenwerking met stichting Bron voor Onderwijs

We gaan een dag lang op onderzoek naar wat complexiteit en complexiteitstheorie kunnen betekenen voor leren en onderwijs.

Over deze proeverij

Een schooldirecteur werd geconfronteerd met een tegenstrijdigheid. De wens om een ingrijpende transformatie in de school bottom-up te laten ontstaan komt niet zomaar vanzelf uit, er moet dus iets gebeuren dat de gewenste verandering veroorzaakt. Maar hoe doe je zoiets? Betekent dat dan dat je top-down interventies moet doen? In hoeverre is dat strijdig met de bottom-up gedachte? Zullen mensen deze interventies accepteren en hoe krijg je voor mekaar dat wat je doet uiteindelijk het gewenste gedrag veroorzaakt?

Naast bottom-up en top-down zijn concepten als zelforganisatie, veerkracht, wendbaarheid, netwerken, growth mindset, evolutie, innovatie, systeemdenken, VUCA-wereld, enz. niet meer weg te denken uit onze dagdagelijkse woordenschat. Maar begrijpen we dan altijd goed wat deze concepten betekenen, hoe ze werken en hoe ze ons kunnen helpen?

De wereld waarin we leven wordt in toenemende mate complex en we geraken meer en meer verzeild in gebieden waar een eenvoudige oplossing of een beproefde aanpak niet langer goed werkt. Complexiteitstheorie geeft ons een bril die uitnodigt om opnieuw naar deze werkelijkheid te kijken en de complexe realiteit onder ogen te zien. Net daardoor ontstaan inzichten die ons kunnen helpen om vernieuwend met deze complexe realiteit om te gaan en er heel bewust stappen in te zetten.

Aanpak

De dag bestaat uit twee grote delen:

  • Tijdens de voormiddag geven we een initiatie in complexiteitstheorie en een oriëntatie op verschillende betekenissen van complexiteit in een verscheidenheid van domeinen en contexten. Academische inzichten worden verweven doorheen een interactief proces waarin verschillende werkvormen mekaar afwisselen.
  • In de namiddag gaan we samen aan de slag om de brug te maken naar ieders dagdagelijkse realiteit met betrekking tot onderwijs en leren.

Praktisch

Zaterdag 25 mei 2019
Talander, De Lusthoven 88, 2370 Arendonk, België

09.30u - Ontvangst
10.00u - 17.00u

In samenwerking met stichting Bron voor Onderwijs - Begeleiding door Liesbeth Debruyn en Gini Manting

We mikken op een twaalftal mensen uit Nederland en België die op verschillende manieren met vernieuwing in onderwijs en met leren in de weer zijn.

Contacteer ons als je interesse hebt om erbij te zijn!
liesbeth@whitemergence.org of gini@ligna.nu

De kosten voor de accommodatie, koffie en lunch worden gedeeld door de deelnemers.